|

ไทย

English

中文

|

|

ติดต่อเรา แผนที่ที่อยู่
บริการตรวจสอบบัญชี ทีมงานมืออาชีพของเราโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ให้บริการตรวจสอบบัญชีอย่างครบวงจร บริการของเรามี การตรวจสอบบัญชีโรงงานและธุรกิจที่ได้รับ BOI, ตรวจสอบระบบบัญชี,การจัดตั้งบริษัท,ตรวจสอบบัญชีภาย นอกและให้คำปรึกษา,ตรวจสอบภายในการ,ตรวจสอบวิเคราะห์ สถานะการเงิน, การชำระบัญชี,การปฏิบัติทางภาษีให้ถูกต้อง, การวางแผนภาษีและ บริการให้คำปรึกษาทางการเงินอื่น ๆ ทีมงานตรวจสอบบัญชีของเราถูกสร้างขึ้นจากพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณภาพและมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบบัญชี บริการของเราไม่เพียงแต่ให้ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดี เรายังมุ่งมั่นที่จะมองไกลกว่าการประเมินข้อมูลและธุรกรรมทางการเงินเพียงอย่างเดียวเพื่อให้คุณได้ภาพทางการเงินที่สมบูรณ์แบบขององค์กรของคุณ
Tel: 02-0400-0502 Mob: 084-651-5267
ตรวจสอบเร่งด่วน เมื่อใกล้ถึงวันที่คุณต้องส่งงบการเงิน คุณต้องการ ให้มีการตรวจสอบบัญชีแบบเร่งด่วน เราสามารถ ช่วยคุณตรวจสอบบัญชีให้เสร็จภายในกำหนดเวลาได้
ตัวแทนผู้เสียภาษีเข้าพบสรรพากร กรมสรรพากรอาจขอให้คุณชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลด้าน บัญชี ทางเราให้บริการเข้าพบ ชี้แจงข้อมูล แก่ สรรพากรแทนคุณได้
ตรวจสอบการทุจริต การค้นพบการกระทำผิดและทุจริตในบริษัทของคุณ อาจเป็นเรื่องยากและท้าทาย ทางเรามีที่ปรึกษาซึ่ง พร้อมให้ความช่วยเหลือคุณในการตรวจสอบเรื่อง ดังกล่าวและพร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหา
การตรวจสอบภายใน เราออกแบบและใช้โปรแกรมการตรวจสอบภายใน ร่วมกับฝ่ายบริหารของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจ ของคุณมีการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพ