|

ไทย

English

中文

|

|

ติดต่อเรา แผนที่ที่อยู่
วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน การขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าควรเป็นเรื่องที่ทำได้ง่าย แต่บ่อยครั้ง กลับเป็นเรื่องที่เสียค่าใช้จ่ายมากและใช้เวลา นาน เนื่องจากจางคนที่ยังขาดประสบการณ์ในการดำเนิน การ ทางเราช่วยคุณได้ ชาวต่างชาติทุกคนที่ตั้งใจจะทำงานในประเทศไทยต้อง ยื่นขอใบอนุญาตทำงานก่อนเริ่มทำงาน การทำงาน โดยไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานในไทย เป็นเรื่องที่ ผิดกฏหมาย
Tel: 02-0400-0502 Mob: 084-651-5267
ต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน การต่ออายุวีซ่าและใบอนุญาตทำงานอาจใช้เวลานาน หากดำเนินการเอง เลือกใช้บริการกับทางเรา คุณจะได้ มีเวลาในการพักผ่อนเพิ่มขึ้น
แจ้งอยู่เกิน 90 วัน ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตทำงานต้องรายงานตัวต่อ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุก 90 วัน เราสามารถ รายงานแทนคุณได้
วีซ่าครอบครัวและคู่สมรส ในขณะที่คุณทำงานในประเทศไทย เราเข้าใจความ ต้องการของคุณ ที่ต้องการให้ครอบครัวของคุณได้ พักอาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย เราสามารถช่วยให้ พวกเขาได้รับวีซ่าในประเทศไทย
สนธิสัญญาสหรัฐฯ - ไทย สนธิสัญญาไมตรีกับไทย - อเมริกันให้สิทธิพิเศษแก่ พลเมืองของสหรัฐอเมริกาที่จัดตั้งบริษัทในประเทศไทย เราสามารถช่วยคุณให้ได้รับประโยชน์จากสนธิสัญญานี้