|

ไทย

English

中文

|

|

ติดต่อเรา แผนที่ที่อยู่
บริการวางแผนภาษี การวางแผนภาษีอากรเป็นหนึ่งใน สิ่งสำคัญที่สุดในการ ดำเนินธุรกิจใด ๆ ด้วยความร่วมมือกันระหว่างประเทศ ทั่วโลก ซึ่งแต่ละประเทศก็มีแรงจูงใจเพิ่มมากขึ้นจาก รัฐบาลและภูมิภาคต่าง ๆ ในการจัดเก็บภาษี เราสามารถ ช่วยคุณสำรวจกลยุทธ์ที่แตกต่างเพื่อลดรายได้จากการ ลงทุนที่ต้องเสียภาษีและใช้ประโยชน์สูงสุดจากการ ประหยัดภาษี เรามีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในด้านกฎหมาย ของสหรัฐอเมริกาและอังกฤษเพื่อให้คำปรึกษาแก่คุณ เพื่อช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากรลงได้
Tel: 02-0400-0502 Mob: 084-651-5267
บริษัทการค้านอกประเทศ การตั้งสำนักงานและฝ่ายขายในประเทศที่มีภาษีอากร น้อยกว่าหรือปลอดภาษีจะช่วยให้คุณลดค่าใช้จ่ายภาษีได้อย่างมาก
บัญชีการเงินนอกประเทศ หากคุณมีบัญชีการเงินนอกประเทศ คุณอาจจะมี ความง่ายในการถือครองสกุลเงินหลักโดยไม่มีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบของประเทศไทยและคุณสามารถทำ รายการเช่นเดียวกับบัญชีเงินฝากอื่น ๆ
แรงจูงใจด้านภาษี BOI และ DEP ได้ร่วมมือกัน สร้างแรงจูงใจ ด้านภาษีให้แก่ภาคธุรกิจโดยสิทธิประโยชน์ทางภาษี ชนิดนี้ อาจได้รับยกเว้นภาษี 0% ไปจนถึงสามารถ หักค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาได้ถึง 400% ซึ่งแล้วแต่ช่วงระยะเวลาและลักษณะของธุรกิจ
ผลขาดทุนสุทธิสะสม รายได้ทั้งหมดจะไม่ต้องเสียภาษี หากคุณมีผลขาดทุนสะสมย้อนหลังตามกฏหมายของไทย คุณมีสิทธิใช้ผลขาดทุนสะสมที่เกิดขึ้นได้แต่ไม่เกิน 5 ปี