|

ไทย

English

中文

|

|

ติดต่อเรา แผนที่ที่อยู่
ความซื่อสัตย์สุจริต + ความถูกต้อง ชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจในประเทศไทยบางครั้งอาจพบว่าตัวเอง สูญหายไปในประเทศที่มีวัฒนธรรมและกฎระเบียบที่แตกต่าง กันซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่ผิด ทำให้เกิดการตัดสินใจที่ ไม่ถูกต้องในบางครั้งบจก.อักษรสินธุ์ แอ็คเค้าติ้งมีผู้ร่วม ก่อตั้งเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมานานกว่า 20ปี เราเข้าใจถึงความยากลำบากของคุณและเราพร้อมที่จะ ช่วยเหลือคุณความซื่อสัตย์สุจริตและความถูกต้องคือ คำมั่นสัญญาของเราเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อ ที่คุณจะได้สบายใจและให้ความสำคัญกับสิ่งที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณ
Tel: 02-0400-0502 Mob: 084-651-5267
จัดตั้งบริษัทใหม่ เราสามารถช่วยคุณให้จัดตั้งบริษัทใหม่ โดยมี กระบวนการที่ง่าย ซึ่งเราจะจัดเตรียมเอกสารและ ดำเนินการให้คุณเองเพื่อให้คุณมีเวลาดูแลธุรกิจ ของคุณมากขึ้น
บริการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มและวางแผนภาษี การขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มอาจเป็นเรื่องยากในบางกรณี เราจะช่วยคุณเตรียมเอกสารและการวางแผนที่เหมาะสมเพื่อยื่นขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การตรวจสอบประจำปี & การตรวจสอบภายใน ทีมงานโดยผู้สอบบัญชีสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ โดยจะตรวจสอบบัญชีอย่างสม่ำเสมอ ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี ทั้งตรวจสอบภายในและภายนอก
ใบอนุญาตทำงาน, วีซ่า, บริการขอ BOI เราจะดำเนินการการขอใบอนุญาตต่าง ๆ ตามความจำเป็นที่ลูกค้าต้องการใช้ประโยชน์ ในราคาที่ประหยัด