|

ไทย

English

中文

|

|

ติดต่อเรา แผนที่ที่อยู่
บริการทำบัญชี กระบวนการทำบัญชีโดย Outsource จะช่วยให้ คุณสามารถลดต้นทุนในการดำเนินงาน, ลดจำนวน พนักงาน,ลดการจัดการลดได้ เพื่อที่คุณจะได้มีเวลา ในการมุ่งเน้นและเพิ่มความยืดหยุ่นในการเพื่อตอบสนอง ต่อความต้องการทางธุรกิจเพิ่มยอดขายและเพิ่มผล กำไรของบริษัท ทางเรามีการบริการที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำเนินธุรกิจของ ของคุณ - ขั้นตอนการทำบัญชี เพียงคุณนำใบแจ้งหนี้,บิลต่าง ๆ ,แบงค์สเตจเม้นท์ จัดส่งมาให้ทางเรา เพื่อจัดทำบัญชี ซึ่งรายงานที่เราจะทำได้แก่: การทำงบทดลอง, สมุดบัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน, สมุดรายวันรับ, สมุดรายวันจ่าย งบดุล
Tel: 02-0400-0502 Mob: 084-651-5267
บริการจัดทำบัญชี คุณเพียงรวบรวมเอกสาร อาทิ ใบแจ้งหนี้, บิลและเอกสารการอื่น ๆ ที่ออกในนามบริษัทให้ทางเรา เราจะจัดการทำส่วนที่เหลือให้คุณเอง คุณจะได้รับ รายงานทางบัญชีจากเรา
วางระบบการจัดเก็บเอกสาร เราสามารถช่วยคุณวางระบบการจัดเก็บเอกสาร, กระบวนการทำงานและมาตรฐานในการทำงานในองค์กรของคุณ ซึ่งจะไม่ทำให้เอกสารเกิดการสูญหาย
การฝึกอบรมพนักงานธุรการ เรามีการฝึกอบรมบุคลากรของคุณ เพื่อให้สามารถ เตรียมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารบัญชีก่อนที่จะส่งถึงสำนักงานบัญชีของเรา
บัญชีคลังสินค้าและสินทรัพย์ บริษัทรับทำบัญชีส่วนใหญ่จะไม่รับทำสต็อกสินค้า และทำงานร่วมกับคลังสินค้า เนื่องจากเรื่องดังกล่าว มีความยุ่งยากและซับซ้อน แต่เราสามารถช่วยคุณลด การบริหารจัดการกับพนักงานคลังสินค้าของคุณได้