|

ไทย

English

中文

|

|

ติดต่อเรา แผนที่ที่อยู่
บริการการบัญชี เรามีแพคเกจให้บริการด้านบัญชีที่หลากหลาย และมีการอบรมพนักงานและบุคลากรของคุณเพื่อให้จัดเตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้อง ก่อนจัดส่งเอกสารมายังสำนักงานบัญชีเรา ซึ่งจะทำให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสารและระบบควบคุมภายในที่ดี เพื่อนำส่งงบการเงินและภาษีได้อย่างถูกต้องและทันเวลา บริการของเราได้แก่: -จัดทำและยื่นภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย -ภ.ง.ด. 1, ภ.ง.ด. 3, ภ.ง.ด. 53, ภ.ง.ด. 54 -จัดทำและยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม - VAT (ภพ.30) -ภ.พ. 30 -จัดทำและยื่นเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน -สปส 1-10
Tel: 02-0400-0502 Mob: 084-651-5267
บริการทำบัญชีและให้คำปรึกษา เรามีการตรวจสอบการทำงานของพนักบัญชีของคุณ รวมไปถึงมีการประเมินประสิทธิภาพการทำงาน พนักงานบัญชีของคุณ
บริการจัดทำระบบบัญชีและ ระบบการทำงาน เราสามารถช่วยคุณจัดตั้งระบบบัญชีและระบบ ซอฟแวร์,ระบบการทำงานรวมไปถึงมาตรฐานในองค์กรของคุณ
ฝึกอบรมพนักงานบัญชี เรามีการอบรมบุคลากรของคุณ เพื่อให้สามารถจัด เตรียมเอกสารได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามหลักการบัญชีและกฎหมายภาษีอากรของประเทศไทย
เคลียร์ปัญหาบัญชี บางครั้งคุณก็ต้องการมืออาชีพ เพื่อที่จะเคลียร์ ปัญหาบัญชีที่สะสมมานานของคุณ เรามีทีมงานที่มี ประสบการณ์และชำนาญ สามารถเคลียร์บัญชี ของคุณได้ในเวลาอันสั้น